Ekstenzivna zelena streha je zahtevna za izvedbo

Ekstenzivna zelena streha se vam bo vsestransko obrestovala. Na eni strani je ekstenzivna zazelenitev estetsko privlačna in omogoča visok imidž objekta. Slednji je povezan s tem, da kaže visoko ekološko držo investitorja. V današnjem času namreč vsi poudarjajo pomen trajnostnega razvoja. Ljudem ni več vseeno, kakšno okolje bodo zapustili svojim zanamcem. Zato je vsekakor pohvalno, če del naravnega okolja obnovimo s postopkom, kot je ozelenitev strehe. Tudi z vidika estetike vsekakor ni slabo, če naš objekt popestrimo s privlačnostjo, ki jo premore le živa narava: to je izvrstna dopolnitev neživih materialov (ali mrtvih materialov, kot je denimo posekan les), ki skoraj izključno tvorijo surovino pri gradnji vsakega objekta. Rastline pa se za razliko od umetnih materialov spreminjajo skozi letne čase in to čudovito pestrost vnesejo v naš objekt, ki potem izgleda, kot da bi živel z naravo. Na drugi strani vam izdelava zelene strehe celo omogoči prihranek pri obratovalnih stroških objekta, ker rastline zelene strehe objekt nehote varujejo pred vdorom poletne vročine, saj se morajo v poletnem času hladiti, da bi preživele. Katerakoli umetna toplotna izolacija se slej ko prej pregreje, če je poletje vroče in polno vročinskih valov, kot je to v današnjih časih skoraj že naravni standard. Pod nepohodno ali pohodno zeleno streho pa boste tako bistveno manj uporabljali klimatsko napravo, kot bi jo, če ekstenzivne zelene strehe ne bi imeli. Da pa bi se vse zgoraj napisano uresničilo, mora vaš strešni vrt delovati. To pa je mogoče le v primeru, če je bila izdelava zelene strehe opravljena strokovno.

 

 

Ekstenzivna zelena streha ni tako enostavna, kot izgleda

 

Pogoji na strehi so zelo ostri in kruti. Ne gre le za to, da so tam vetrovi običajno močnejši, kot so na tleh, in da pred žgočim poletnim soncem tam ni nobene zaščite, nobene sence. Gre za to, da sodobna gradnja ne omogoča, da bi lahko na streho nasuli zemljo v višini enega ali dveh metrov ter tako poskrbeli, da bo lahko tam raslo karkoli. Če streho obremenjujemo s težo, moramo zgraditi trdnejši objekt in to je povezano z večjimi stroški za naš žep in tudi za naravo, saj moramo vgraditi več nosilnih in močnejših materialov –naš ogljični odtis bi bil v tem primeru tako velik, da se pohodna zelena streha ne bi splačala niti nam, niti naravnemu okolju (če upoštevamo smernice trajnostnega razvoja). Zato je ključno, da je izdelava zelene strehe zasnovana ekonomično oziroma optimalno. To pa pomeni, da pri izgradnji ni prostora za napake, saj bi te lahko povzročile, da ekosistem rastlin ne bi imel na voljo pogojev, ki so nujni za njegovo delovanje.

 

Ekstenzivna zelena streha

 

Izdelava zelene strehe brez napak

 

Ključno je torej, da ozelenitev strehe izvedemo perfektno. Zagotoviti moramo ustrezne materiale, ki morajo hkrati opravljati več funkcij. Geotekstil, ki ga vgradimo ima tako funkcijo zaščite, filtracije in hkrati zadrževanja vode. Rastlinski substrat omogoča rastišče, je vir hrane in hkrati zadržuje vodo. Zemlje kot take se na strehe sploh ne vgrajuje. Poskrbeti moramo za primerne mešanice substratov, ki morajo biti primerno uravnotežene. V osnovi moramo zagotoviti pogoje, ki bodo rastlinam omogočili preživetje in pogoje za dobro uspevanje.

 

Ekstenzivna zelena streha naj bo izvedena s strani specialistov

 

Spričo navedenega je povsem odveč poudarjati, da je edina varna in s tem primerna izvedba ekstenzivne zazelenitve tista, ki je strokovna. Strokovnjak, ki ima na tem področju znanje, bo točno vedel, kako se zadeve lotiti, kakšna naj bo debelina substrata in kako naj bo ta substrat sestavljen. Specialist bo upošteval tudi specifike regije oziroma mikrogeografske značilnosti področja, v katerem stoji objekt. Kombinacija vseh dejavnikov in specifike oz. lege objekta samega je tista, na podlagi katerega je potrebno ponuditi svoje lastne rešitve in tako poskrbeti, da je rezultat dela na koncu izvrsten.

 

Izdelava zelene strehe naj investitorju omogoči zadovoljstvo

 

V našem podjetju poskrbimo, da bo vaša ekstenzivna zelena streha izdelana tako, da boste z njo zadovoljni. Zadovoljni pa boste le v primeru, če bo vse delovalo optimalno. To pomeni, da bo rastje zdravo, da bo lahko opravljalo svojo funkcijo in da bo hkrati estetsko privlačno. Svoje znanje ves čas nadgrajujemo in uvajamo izboljšave. Naše znanje temelji na več desetletni zahodnoevropski tradiciji ekstenzivne zelene strehe. Res pa je, da je naše osebje v več kot desetih letih delovanja svoje znanje dodobra prilagodilo specifičnemu slovenskemu okolju in uvedlo vrsto izboljšav, zaradi katerih lahko rečemo, da je kakovost naših izdelkov primerljiva z najboljšimi v evropskem rangu.