Kako naj pravilno izberem izvajalca zelene strehe?

Zelene strehe v Sloveniji sicer res niso noviteta, a po drugi strani je izdelava zelene strehe pri nas še zelo mlada, saj bolj množično zelene strehe izvajamo šele dobro desetletje. V luči povedanega ni presenetljivo, da se številni izvajalci zelenih streh še danes zelo lovijo pri izvedbah in nimajo prepotrebnega teoretičnega znanja, na podlagi katerega bi se lahko izognili napakam.

 

Izdelava zelene strehe naj bo strokovna

Temeljna napaka, ki jo storijo številni investitorji, ki podcenjujejo gradnjo zelene strehe, je, da se izdelave zelene strehe lotijo kar sami. Številni mislijo, da bo zadeva uspela že, če bodo na streho nasuli nekaj zemlje in pometali nekaj semen prve trave, ki jim pride pod roko. Treba je opozoriti, da zemlja na zelenih strehah v osnovi ni dopustna. Uporablja se jo le kot komponento in še to ne kot najbolj obilno in ne povsod. Profesionalci uporabljamo specialne substrate in ljubosumno čuvamo svoje formule pred konkurenco, saj je za vsak tip rastlin potrebna svojevrstna formula substrata in še zdaleč ni vseeno, kakšna je debelina substrata. Ta ne sme biti prevelika ali premajhna zaradi več razlogov. Zato vam priporočamo, da se sami gradnje zelene strehe ne lotite, razen če ste na področju res dobro strokovno podkovani, saj je sanacija nestrokovne poceni izvedbe vedno dražja kot strokovna izdelava zelene strehe.

 

gradnja zelene strehe

 

Izvajalci zelene strehe naj bodo specialisti

Zelene strehe v Sloveniji izvajajo vrtnarji, krovci, gradbeniki in le malo je specialistov, kot je naše podjetje, ki se ukvarjamo izključno z zelenimi strehami. Poznamo kar nekaj kakovostnih vrtnarjev, ki odločno zavračajo ideje, da bi se sami lotili zelenih streh. To sploh ni presenetljivo, saj gre za profesionalce, ki se zavedajo, da so zakonitosti, ki prevladujejo na strehah dosti drugačne, kot so na zemlji. Gre za različno vrsto podlage, izpostavljenost vremenskim vlivom, vetru itd., ki zakonitosti, ki veljajo na »tleh«, hitro obrnejo na glavo. Problem krovcev in gradbenikov je v tem, da so zelene strehe pravzaprav zelo daleč od njihove specialnosti. Ta dva profila se ukvarjata z neživo naravo, ki ima svoje zakonitosti in postopke, ki se od vrtnarskih razlikujejo. Poleg tega so krovci in gradbeniki osredotočeni na veliko različnih stvari in ne morejo kakovostno in z vso predanostjo spremljati napredka na področju stroke zelenih streh. Zato tovrstni izvajalci zelenih streh pogosto delajo šablonsko in improvizirajo. Zato pogosto storijo napake.

 

zelene strehe v Sloveniji

 

Izdelavo zelene strehe naj prevzamejo specialisti

V Nemčiji, ki je domovina modernih zelenih streh, ozelenitve na strešnih površinah praviloma izvajajo specialisti. Takšni  izvajalci zelenih streh se prilagajajo mikrogeografski lokaciji objekta in izvajajo vse potrebne ukrepe, ki omogočijo kar najbolj uspešno izdelavo zelene strehe. V našem specializiranem podjetju smo izdelali tudi lasten sistem zelenih streh, ki ga po potrebi tudi prodamo in strankam damo navodila, kako na strokoven način izvesti vgradnjo. Tako nismo odvisni od številnih ponudnikov substratov in drugih komponent, zato smo v primerjavi z ostalimi ponudniki zelenih streh v Sloveniji tudi cenovno bolj konkurenčni. Formule rastlinskih substratov po potrebi prilagajamo, saj jih mešamo sami. Pri polintenzivnih zelenih strehah uporabljamo najprimernejše travne mešanice, ki so zelo odporne. Nikakor ne trdimo, da smo samo mi sposobni izvesti kakovostno zeleno streho v Sloveniji. Svoj primer opisujemo zato, da opišemo, kaj naj bi investitor, ki išče izvajalca zelene strehe, pri njem iskal, da bi bili stopnja njegovega zadovoljstva in stopnja uspešnosti zelene strehe kar najvišji.