Ekstenzivna zazelenitev naj bo izvedena v skladu s stroko

Ekstenzivna zazelenitev se zdi za vgradnjo zelo enostavna. In tudi res je tako. Toda v vsakem primeru je potrebno upoštevati navodila za vgradnjo, ki jih zagovarja stroka, saj se v nasprotnem primeru lahko zgodi, da bo vaša zelena streha neuspešna. To še posebej velja, če se odločite za zazelenitev Xeroflor, ki je vegetacijska preproga, ki je dokaj občutljiva na vremenske vplive. Zato vam raje svetujemo ekstenzivno zazelenitev po principu potaknjencev, saj je to bolj varna vegetacijska plast, kot bomo opisali v nadaljevanju tega prispevka.

 

Ekstenzivna zazelenitev je hvaležna zelena streha

Zelena streha iz sedumov ali homulic ne potrebuje veliko vzdrževanja in prav tako ne zalivanja. Tudi z investicijskega vidika je to najcenejša vrsta zelene strehe. Njene prednosti so številne, saj ta vegetacijska preproga nase veže strupene in prašne delce ter vlaži zrak, kar je dolgoročno še posebej koristno za stanovalce z obolenjem dihal, zadržuje meteorne vode in varuje hidroizolacijske materiale pred vremenskimi vplivi in temperaturnimi razlikami, ki na njih delujejo negativno, in tako podaljšuje življenjsko dobo vaše zelene strehe.

 

ekstenzivna zelena streha

 

Vegetacijska preproga naj zraste kar na vaši strehi

Glavna principa ozelenjevanja streh sta ozelenitev s potaknjenci ali vgradnja že vnaprej zraščene vegetacijska plast. Tipičen primer vnaprej pripravljene zelene rešitve je zazelenitev Xeroflor, ki je v Sloveniji dosti znana. Toda treba je poudariti, da je konkurenčen sistem ekstenzivne zazelenitve s potaknjenci starejši in v svetu dosti bolj pogost oz. uveljavljen sistem. Prednost tega sistema je, da se ga v celoti razvije na vaši strehi. To pomeni, da so rastline že od malega vajene pogojev okolja, v katerih so se razvile. Pri zeleni strehi Xeroflor pa ne gre drugače, kot da se rastline po fazi, ko so izrasle na gojišču, preseli na ciljno lokacijo. Rastline selitev niso vajene, saj to ni naraven postopek, zato so ob preseljevanju vedno v šoku. Poleg tega je zelena streha Xeroflor na začetku bolj občutljiva, saj se morajo rastline ukoreniniti v novo okolje, kar je lahko problematično, če so razmere v okolju težke (vročina, suša itd.). Zato priporočamo da po montaži vegetacijske preproge le-to redno zalivate, da bi tako preprečili odmrtje.

 

Ekstenzivna zazelenitev s potaknjenci je čudež narave

Ekstenzivna zazelenitev s potaknjenci je v bistvu kopiran naravni sistem. V naravi rastlina stegne vejico stran od sebe na tla, ki še niso zasedena. Če so razmere ugodne, ta vejica sama požene korenine. Po uspešno zaključenem procesu izraščanja se rastlini oddvojita in postaneta dve. Sistem potaknjencev je alternativni sistem širjenju s semeni, ki je tudi hitrejši in je tipičen za homulice. Pri komercialnem ozelenjevanju streh odrasle rastline nasekamo, tako da dobimo sekance. Ko sekanec položimo na ciljno površino, postane potaknjenec in novo življenje se lahko začne.

 

Zeleno streho je potrebno ustrezno zaščititi

Zelene rešitve so v današnjem času, ko imamo na vsakem koraku stene, beton in asfalt všečne, a moramo kljub temu paziti, da z njimi ne naredimo škode. Prvotni namen vsake strehe je vodotesnost, saj voda v objektu ekstremno poslabšuje kakovost bivanja in uničuje objekt. Zato moramo pred vgradnjo zelene strehe poskrbeti za protikoreninsko zaščitno plast, ki onemogoči vdor korenin. To je lahko samostojna protikoreninska zaščitna plast, ki pa jo odsvetujemo, saj je bistveno bolje, da vgraditi hidroizolacijo, ki je že odporna proti koreninam.