Ravna zelena streha ima veliko prednost pred poševno streho

Prihodnost potrebuje ravno in zeleno!

 

Ravna zelena strehaPomislite, da boste čez deset, dvajset ali trideset let na vašem poslopju želeli postaviti še eno etažo… V primeru poševnih streh boste morali streho razkriti in podreti ostrešje ali pa si omisliti tehnološko zahteven in zelo drag postopek dvigovanja poševne strehe. Pri ravni zeleni strehi pa lahko začnete zidati zidove in ulivati tlake kar takoj. Dokler pa ne boste zidali, boste lahko uživali v številnih prednostih, ki jih prinaša zelena streha.

Pri izvedbi naravnih zelenih streh je priporočljiv naklon vsaj dveh odstotkov zaradi odtekanja vode! Manjšega zastajanja vode ne kaže izključiti pri naklonih do petih odstotkov.