Kakšna je obtežitev zelene strehe?

Zelo pogosto nam zastavijo vprašanje, kakšna je teža zelene strehe. Ta informacija je zelo pomembna, saj je pomembno imeti ta podatek in seveda tudi debelino zelene strehe, da se lahko objekt ustrezno projektira.

 

Vprašanje o teži zelene strehe je potrebno zastaviti v fazi projektiranja

Pogosto se je zgodilo, da zelene strehe ni bilo mogoče vgraditi, ker je bil objekt statično prešibko zastavljen, ker se je stranka za zeleno streho odločila prepozno in je bila gradnja že izvedena do te mere, da popravki niso bili možni. Zaradi posameznih višin objekta (to še posebej pride do izraza pri terasah) je pomembna tudi pravočasna informacija o debelini zelene strehe. Ker je v današnjem času moderno, da je notranji prostor čim bolj višinsko enak zunanji terasi, se pogosto zgodi, da projektant pozabi na to, da bi bilo treba zunanji del plošče poglobiti zaradi gradnje zelene strehe. Na drugi strani lastna teža zelene strehe še posebej zanima tiste investitorje, ki sanirajo stari objekt, na katerem originalno zelena streha ni bila predvidena. V tem primeru je ekonomična sestava zelene strehe izredno pomembna, saj izvajalci pogosto 'lovimo' kilograme.

 

debelina zelene strehe

 

Različne sestave zelene strehe z različno obtežitvijo

Če nas kdo vpraša, kakšna je teža zelene strehe, nikoli ne odgovorimo drugače kot z vprašanjem. Zanima nas namreč, kakšne rastline zelene strehe si stranka želi.

 

Ekstenzivne sestave zelene strehe so najlažje

Če gre za ekstenzivne zelene strehe, je debelina zelene strehe najmanjša in posledično tudi obtežitev. Normalne tovrstne ozelenitve, pri katerih rastline zelene strehe lahko še dokaj normalno funkcionirajo brez 'naprezanja', lahko začnemo že pri 65 kg/m2 ob polni izpolnjenosti z vodo, čeprav je bolje, da se gradnja zelene strehe zaključi pri ca. 105 kg/m2, saj je taka sestava bolj stabilna. Na drugi strani je debelina polintenzivne zelene strehe večja, saj trava, ki je edina rastline v tem sistemu, potrebuje več kot ekstenzivne homulice. Tu je teža zelene strehe približno 325 kg/m2.

 

ekstenzivna zazelenitev

 

Če govorimo o intenzivni sestavi zelene strehe, je obtežitev v primeru vgradnje večjih grmovnic slabih 400 kg/m2, čemur moramo prišteti še lastno težo grmovnic, ki pa je lahko tudi nekaj 10 kg. V primeru zasaditve dreves pa najmanjša še primerna debelina zelene strehe tehta ca. 525 kg/m2, ob tem, da je potrebno prišteti še težo drevesa, ki lahko v času, ko odraste, zlahka tehta 100 kg že, če je drevo majhno. Pri vgradnji dreves je potrebno predvideti tudi vezavo rastlin s kovinskimi pletenicami, saj se v nasprotnem primeru zlahka zgodi, da drevo močan veter izruje in odnese s strehe, kar pomeni veliko nevarnost za stanovalce in druge mimoidoče, ki bi se ob takem času nahajali v bližini objekta.

 

Teža zelene strehe je lahko navzgor neomejena

Seveda smo do zdaj govorili le o minimalni teži zelene strehe. Navzgor ni omejitev, če imamo opravka z intenzivnimi sestavami zelenih streh. Intenzivne rastline si kajpak želijo čim boljših pogojev in bodo bolj uspevale, če bodo imele več substrata. Res pa je, da zaradi dodatnih stroškov ustrezne statike objekta investitorji rastlinam zelene strehe privoščijo le minimum. Ni pa to nikakor pravilo. Na drugi strani pa je pri ekstenzivni sestavi zelene strehe nujno, da ta ostane skromna, torej lahka in tanka. Če je sestava prebogata, lahko intenzivni pleveli, ki jih na streho nanese veter iz okolice, homulice zlahka zamorijo.