Zelena streha bo v prihodnosti vse bolj pogosta in moderna

Zelena streha, ki jo izdelajo naši mojstri, temelji na izkušnjah in sistemih ozelenitve streh najkvalitetnejših svetovnih podjetij na tem področju. Njihovo tehnologijo ravnih zelenih streh smo prenesli na naša tla in jo izpopolnili v skladu z našimi podnebnimi značilnostmi. Naše vodilo je približati kvalitetne ekološke sisteme zelene strehe v slovenski prostor in tako s pomočjo ravnih zelenih streh omogočiti novo dimenzijo urejanja prostora.

 

Zelena streha je lahko rešiteljica nekaterih svetovnih mest

Predvsem ravne zelene strehe imajo mestotvorno vlogo in pomembno vplivajo na oživljanje prostora in mestnega okolja ter na identifikacijo z njim. V tem smislu lahko zelene strehe funkcionalno dopolnjujejo zeleni sistem mesta in postanejo tudi del krajinsko ekološkega sistema. Najbolj pogosta je ekstenzivna zazelenitev, saj je z vidika statike, cene in vzdrževanja dokaj nezahtevna. Na drugi strani pa so v mestih zelo popularni tudi strešni vrtovi, ki so intenzivne zelene strehe. Le-te namreč v mestu nadomeščajo zelene površine, saj lahko na njih pridelujemo celo zelenjavo.

 

ozelenjena streha v mestu

 

Ravna zelena streha je ekološko prijazna in koristna

S stališča trajnostnega razvoja je pri načrtovanju objektov smiselno izkoristiti potencial za vzpostavljanje zelene strehe, kjer je to le mogoče. Pri vsakem posegu v prostor, pa naj bo to pri novogradnji ali pri prenovi objektov, je zato smotrno pretehtati tako prednosti in koristi, kot tudi druge okoliščine posega. Ozelenitve streh, še posebej ekstenzivne zelene strehe, so še neizkoriščen potencial, ki ga je smiselno upoštevati pri načrtovanju odprtega prostora trajnostnega mesta in smotrnega gospodarjenja s prostorom.

 

Vsaka ekstenzivna zazelenitev je dobrodošla in koristna

Z okoljskega vidika je vsaka še tako majhna ekstenzivna zazelenitev v mestu pomemben del zelenega sistema, saj prispeva k večji bivanjski kakovosti v smislu trajnostnega razvoja.

 

Priložnosti za to so številne. Zelene strehe so mogoče in zaželene na obsežnih ravnih strehah:

  • industrijskih objektov,
  • garažnih hiš,
  • nakupovalnih središč,
  • v stanovanjskih soseskah,
  • na zasebnih stanovanjskih objektih,
  • nadstreških za avtomobile, itd.

 

Potenciali za uvajanje ravnih zelenih streh v mestu so v omejeni dostopnosti odprtih zelenih površin ter visoki ceni zemljišč.

 

ekstenzivna zazelenitev nadstreška

 

Ekstenzivna zazelenitev je marsikje predpisana tudi zakonsko

V novejšem času je  postala ekstenzivna zazelenitev ne samo popularna, temveč ponekod tudi zakonsko predpisana. Nadomeščanje izgubljenih zelenih površin zaradi urbanizacije rešujejo v evropskih, ameriških in ostalih razvitih področjih z zakonskimi določili. Poleg tega je zelena streha tudi stroškovno učinkovita, zato ni presenetljiv podatek, da so v Nemčiji od leta 1998 ozelenili več 10 milijonov kvadratnih metrov ravnih streh.

 

 

Stroški letnega vzdrževanja so v ozelenjenih objektih za 15% nižji kot pri navadni strehi.

 

 

Preberite si več o sintetičnih materialih, ki jih uporabljamo pri izvedbi zelenih streh.

 

 

Pošljite povpraševanje ali nas pokličite na 070 80 33 88.