Izdelava zelene strehe naj bo v rokah strokovnjakov

Izdelava zelene strehe je bolj zapletena, kot misli večina tistih, ki se intenzivne zelene strehe lotijo kar sami. Pogoji na tleh, kjer imamo tako imenovani raščeni teren, so namreč dosti drugačni, kot so pogoji na strehi. V primeru suše in močnih padavin je vaša zelena streha namreč izpostavljena bistveno bolj stresnim razmeram, kot je izpostavljen vaš teren, ki se nahaja v njeni okolici. V tem primeru je še posebej problematična ekstenzivna zelena streha, saj je stopnja izpostavljenosti zaradi njene nizke debeline še toliko večja. Rastlinje, ki raste v okolici, ima poleg tanke plasti humusa še »zaledje« v obliki mrtvice, peska, skal itd., ki se nahajajo pod plastjo humusa. Klasična ali obrnjena zelena streha pa za rastlinje nimata nobenega zaledja, saj je pod rastnim slojem pohodne zelene strehe zgolj sloj toplotne in hidroizolacije. Na okoliškem terenu tako velike količine vode v času deževja ali neviht odtečejo v globino površja brez nekih večjih težav, medtem ko je to na strehi mogoče le v primeru, če je rastni substrat dovolj drenažen. Če ni, potem se vam kaj lahko primeri, da se bo vaše rastlinje na strehi znašlo v močvirju ali celo jezercu, zaradi česar bo zgnilo. V času suše imajo prosto živeče rastline v okolici veliko zaloge v globljih plasteh zemlje. Vlaga iz globin v nočnem času prodira navzgor, zaradi česar je na voljo koreninam rastlin, ki lahko tako običajno preživijo brez večjih težav. Vaša intenzivna zelena streha kajpak tega »zaledja« nima, torej bodo razmere na njej v času suše neprimerno bolj resne, kot je to v okolici, zato se vam ob nestrokovni izdelavi zelene strehe lahko kaj lahko primeri, da se vam bo spremenila v puščavo. Izmenjevanje puščave in močvirja na strehi je običajno tipičen znak nestrokovne izdelave zelene strehe.

 

izdelava zelene strehe

 

Izdelava zelene strehe zahteva popolno rastno podlago

Rastna podlaga je tista, ki uspešne klasične ali obrnjene zelene strehe loči od neuspešnih. Rastni substrat mora namreč omogočati zadostno hranljivost rastlinam. Hkrati mora zagotavljati ustrezno drenažo in imeti tudi funkcijo zadrževanja vode. To je zmagovalna kombinacija. Obstaja več različnih tipov substratov, saj se sestavine v njih lahko razlikujejo. Ne morejo pa se razlikovati funkcije, saj so te univerzalne po celem svetu. Odveč je poudarjati, da vsak različen tip rastja zahteva svojo lastno formulo rastne podlage. Podjetja, ki se ukvarjajo z izdelavo zelenih streh te formule ljubosumno čuvajo, saj se zavedajo, da je to dragoceno znanje temelj njihove uspešnosti.

 

 

Ekstenzivna zelena streha iz rok strokovnjakov

Nepohodna ali pohodna zelena streha je v slovenskem prostoru že tako domača, da se z njo ukvarja vse več raznih izvajalcev. Najbolj pogosti so krovci, ki jih izvedejo mimogrede z vsemi drugimi deli, ki so temelj njihovega poklica. Naslednji tip izvajalcev so vrtnarji, ki se iz zemeljskih del usmerjajo tudi na strešna. Izvedbo včasih prevzamejo tudi ponudniki sistemov sami. Res pa je, da na srečo obstajajo tudi specializirana podjetja, kot je naše, ki se ukvarjajo izključno s to dejavnostjo.

 

obrnjena zelena streha

 

Ekstenzivna zelena streha, ki je izvedena popolno

Kot je bilo zgoraj že povedano, je delo na zemlji dosti drugačno kot na strehi. Zato lahko klasični vrtnarji zaradi pomanjkanja znanja in ustreznih izkušenj tudi zagrešijo določene napake. Obstaja veliko vrtnarjev, ki problematiko razumejo in se zato strešnega vrta nikoli ne lotijo. Na drugi strani pa krovci ekstenzivne zelene strehe pogosto podcenjujejo in poenostavljajo postopke, zato se lahko znajdejo v velikih težavah, za odpravo katerih nimajo pravega znanja. Le tisto podjetje, ki je v celoti specializirano za ozelenjevanje streh, premore ustrezno znanje in ustrezne izkušnje, ki bodo investitorjem gotovo omogočile visoko stopnjo zadovoljstva zaradi odličnega rezultata.

 

 

Izdelava zelene strehe pri nas je obogatena z dodatnim teoretičnim znanjem

V našem podjetju smo sicer specializirani za ekstenzivne zelene strehe. Na drugi strani pa smo odlično teoretično podkovani tudi na področju krovskih del. Klasični in strešni vrtnarji pogosto slabo ali pa sploh ne poznajo področja krovstva, zato številni investitorji za izvajalce ozelenitve angažirajo krovce. Naša prednost pa je odlično teoretično in praktično poznavanje krovstva, zato imamo pred raznovrstno konkurenco zelo veliko primerjalno prednost, saj smo postopke na strehi sposobni koordinirati in svetovati, če se pojavijo dileme. To je v veliko pomoč tako investitorju kot tudi krovcu, ki na projektu dela. In, kar je najpomembnejše, vedno dosežemo optimalni rezultat na našem področju, ki ga odlično obvladamo.